Her er Halds hoved

det andet
NÆSTE REFUGIE-PERIODE I HOVEDBYGNINGEN
Fra 28-12-2015 til 22-02-2016

NÆSTE ARRANGEMENT PÅ HALD
Julestue og åbent hus

SIDSTE NYT:
Halvt om Hald


SIDSTE PRESSEKLIP:
Søndagsgæsten: Peter Q. Rannes

SENESTE
HALDSKREVET BOG
Dolores Redondo (oversat af Kirsten A. Nielsen): De glemte børn
SENESTE POLAROID

Det Danske Forfatter-
og Oversættercenter

Hald Hovedgaard
Ravnsbjergvej 76
DK-8800 Viborg
86 63 84 10
mail@haldhovedgaard.dk

Topmenu

De fem Halder - Nu er det alvor
25-11-2015
Nu 8 måneder efter, at det forlød at en donation på 50 millioner kroner fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal til De fem Halder-projektet var på plads, er gruppen bag projektet klar til, at tage de første store skridt: udskrivelsen af projektkonkurrencen, som skal bringe de gode fremtidssikrede formidlingsidéer på banen.

Sådan her skriver parterne bag projektet - Naturstyrelsen, Kulturstyrelsen, Viborg Kommune og Foreningen ”De fem Halder” - i deres pressemeddelelse om konkurrencen:

Med konkurrencen søger konsortiet overbevisende forslag til, hvordan sporene efter Halds 800-årige historie kan gøres tydelige i samspil med landskabet og knyttes sammen til en landskabsarkitektonisk helhed og en fortælling, der taler stærkt til et bredt nutidigt publikum. Konkurrencen begynder i januar og er for de firmaer, der efter ansøgning bliver udvalgt til at deltage. Projektets økonomiske ramme er på 37 mio. kr.

A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal gav i foråret 2015 i alt 50 mio. kr. til det samlede projekt for De fem Hald’er, som også rummer nye udgravninger og arkæologiske undersøgelser.

I første omgang ser konsortiet frem til, at firmaer med kompetencer inden for landskabsarkitektur, bevaring og formidling melder deres interesse for konkurrencen. Fem teams bliver valgt ud, og skal give deres bud på, hvordan området skal formidles - ikke blot med skriftlig og visuel kommunikation, men også med en plan for, hvordan man kan levendegøre fortidsminderne i området. Konkurrencen finder sted i to runder. Vinderen vil være fundet i september, og knyttes derefter til realiseringen af det samlede projekt, så det kan stå færdigt i slutningen af 2019.

Interesserede kan læse konkurrenceprogrammet på: www.haldkonkurrence.dk

PS: Billedet forestiller frue på Hald, kunstmalerinde Marie Dorthea Krabbe (Født Boisen) på trappen i Hall'en omkring juletid ca. 1900. Juletræet står bag gelænderet.

Se alle forsider her.

Det Danske Forfatter- og Oversættercenter er en selvejende institution, der med støtte fra Viborg Kommune og Kulturministeriet (via Kunststyrelsen), driver Hald Hovedgaard, som en litteratur- og kulturinstitution. Som det kan læses på siderne her. tilbyder Hald Hovedgaard forfattere, oversættere m.fl. gratis arbejdshold på Hald, men Hald er også et anderledes kursuscenter og arrangør af litterære og kulturelle begivenheder.