The Danish-American writers retreat at Hald May 2007

Dansk-amerikansk forfatterrefugium på Hald maj 2007

Gå til den danske tekst


Call for Applications

We are pleased to announce that a week-long writers' retreat will be held at Hald Hovedgaard's lakeside estate in northern Denmark from May 19 to May 27, 2007. The retreat will bring together five American writers and five Danish writers in a beautiful, peaceful location, where they will be able to work without interruption in a supportive environment. The American writers chosen to participate in the retreat will receive roundtrip airfare from New York to Denmark, room and board throughout their stay, and an honorary fee. The available spots are open to writers who have published, or who are under contract to publish, at least one book of fiction or poetry.

Applicants should send a one-page letter to retreat@haldhovedgard.dk stating their interest in participating in the retreat, their motivation for applying, and a brief description of the project they plan to work on during their stay. Applicants should also enclose a resume listing their publication history. If they'd like, they may attach to their application a five-page writing sample of a work in progress, but this is optional. Applications are due on February 22.

The retreat will be funded by a new initiative of the Danish Arts Council called DaNY Arts, which aims to create opportunities for artists in Denmark and New York to establish new connections, explore the process of artistic collaboration, and mutually benefit from each other¹s background and experience.

About Hald:
Hald Hovedgaard, a Manor House built in the 18th century, is now the home of the Danish Centre for Writers and Translators, whose primary function is to host Danish writers and translators for work retreats. The Hald Manor House is situated in its own French-styled park six miles outside Viborg, one of the oldest towns in Denmark, having been founded by Vikings in the eighth century. The unusually beautiful surroundings include the Hald Lake, the hills of Dollerup Bakker and the ancient Hald Oak Forest. The Danish Centre for Writers and Translators is a self-governing institution run with economical support from the Danish state and the council of Viborg.

If you have any questions, or would like any additional information, please contact retreat@haldhovedgaard.dk.

Yours sincerely,

The Hald Writers' Retreat Committee:
Nathaniel Rich
Martin Glaz Serup, Writer, Editor Litlive
Peter Q. Rannes, Director, The Danish Centre for Writers and Translators

This project is administered jointly by Hald Hovedgård, Litlive, and Nathaniel Rich, supported by funding from DaNY Arts, an initiative of The Danish Arts Council. The Arts Council is an administrative unit under the Danish Ministry of Culture.
Find Hald on Google Earth.
If you have Google Earth installed, you can double-click here and it will fly you to a location. If not, you will need to install Google Earth first (available at http://earth.google.com).

Back to the text in English

The Danish-American writers retreat at Hald May 2007

Dansk-amerikansk forfatterrefugium på Hald maj 2007


Indkaldelse af ansøgninger

The Hald Writers' Retreat har hermed den glæde at kunne indbyde til en uges arbejdsophold i Hald Hovedgaards smukke bygninger nær Viborg fra den 19. til den 27. maj 2007. Fem danske og fem amerikanske forfattere vil på opholdet blive samlet i et fredeligt miljø, hvor de vil få mulighed for at arbejde uden afbrydelser i en inspirerende atmosfære. De danske forfattere, der bliver udvalgt til at deltage, vil få transport til og fra Hald Hovedgaard, samt kost og logi under deres ophold og et symbolsk honorar derudover. Desuden vil hver forfatter få oversat en kort tekstprøve til amerikansk, som den enkelte forfatter frit kan råde over efter opholdet. Pladserne kan søges af forfattere, der har udgivet eller har kontrakt på at udgive mindst en skønlitterær bog, det være sig poesi eller prosa.

Ansøgninger skal være på max én side og indeholde en kort motivation for at deltage i arbejdsopholdet, samt en kort beskrivelse af det projekt, man planlægger at arbejde med under opholdet. Ansøgere bedes vedlægge en bibliografi over udgivelser. Hvis man ønsker det, kan man vedhæfte op til fem siders tekstprøve fra et igangværende arbejde, men det er intet krav.

Ansøgninger sendes til dk-ny@haldhovedgaard.dk senest 1. marts 2007.

Arbejdsopholdet bliver finansieret af et nyt initiativ fra Kunstrådet: DaNY Arts. Målet er at skabe mulighed for, at kunstnere fra Danmark og New York kan skabe nye netværk, udforske processer omkring kunstnerisk samarbejde og have gensidig glæde af hinandens baggrund og erfaring.

Om Hald Hovedgaard:
Hald Hovedgaard er hjemsted for Det danske Center for Forfattere og Oversættere, hvis primære formål er at huse danske forfattere og oversættere, der har brug for kortere eller længere arbejdsophold. Hald Hovedgård er bygget i det 18. århundrede med et haveanlæg i fransk stil. Det ligger 9 kilometer uden for Viborg, en af Danmarks ældste byer, der blev grundlagt af vikinger i det ottende århundrede. De usædvanligt smukke omgivelser omfatter blandt andet Hald Sø, Dollerup Bakker og den gamle Hald Egeskov. Det Danske Center for Forfattere og Oversættere er en selvejende institution, der er støttet økonomisk af staten og Viborg Kommune.

Læs mere om Hald på www.haldhovedgaard.dk.

For yderligere information og spørgsmål, kontakt
dk-ny@haldhovedgaard.dk


På vegne af The Hald Writers' Retreat Committee:

Nathaniel Rich
Martin Glaz Serup, forfatter og redaktør Litlive
Peter Q. Rannes, centerleder, Det Danske Forfatter- og Oversættercenter

Projektet er administreret i et samarbejde mellem Hald Hovedgård, Litlive og Nathaniel Rich. Det er støttet økonomisk af DaNY Arts, et initiativ under Det danske Kunstråd, som hører under Kulturministeriet.